Rädda livet genom hjärt- lungräddning

hjärt-lungräddningDagligen hamnar personer i situationer som kräver att de i deras omgivning griper in för att rädda deras liv. Det kan t.ex. handla om hjärtinfarkter, stroke eller hjärtstopp – men alla har en gemensam lösning. Det är att omgivningen ska agera snabbt och ha grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning. När det gäller strokedrabbade personer hjälper inte hjärt-lungräddning, men ett snabbt agerande kan rädda livet på personen samt minska skadorna till följd av en stroke. Genom att tillkalla ambulans direkt kommer personen snabbare till sjukhus för vård. När det gäller stroke är tiden en avgörande faktor. Lär dig därför känna igen symtomen på en stroke. Det är t.ex. att personen börjar prata sluddrigt, inte hänger med med blicken, inte kan hålla upp båda armarna, eller att ena mungipan hänger.

När det kommer till hjärtstopp är det viktigt att direkt påbörja hjärt-lungräddning. Numera är rekommendationen att fokusera på hjärtmassage mer än på mun-mot-mun-metoden. Detta beror på att man i uppehållet av hjärtmassagen förlorar mycket av blodcirkulationen hos patienten. Det viktigaste är att hålla blodet i rörelse, det är ofta tillräckligt syresatt. Uppmärksamma personer i omgivningen om nödläget och be dem ringa ambulans och försöka hitta en hjärtstartare. Just hjärtstartare finns ofta utplacerade i t.ex. shoppinggallerior och andra platser där många personer vistas på liten yta. Ett hjärta som stannat går inte igång av hjärtpassage utan måste få en elektrisk stöt för att hoppa igång igen. Det är dock viktigt att fortsätta med hjärtmassagen trots att den inte verkar ge någon effekt. Kom ihåg att den inte gör att personen vaknar till liv, men den håller förhoppningsvis personen vid liv i väntan på en hjärtstartare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *