E-cigaretter – mindre skadliga men lömska ändå

E-cigaretter är elektroniska apparater som används för att inhalera en ånga som innehåller nikotin och andra ämnen. De har blivit alltmer populära som ett alternativ till traditionella tobaksprodukter. En av fördelarna med e-cigg är att de inte innehåller de skadliga kemikalierna som finns i traditionella cigaretter, som tjära och kolmonoxid. Dessutom finns det en rad […]