Arbetarnas Bildningsförbund

ABF, eller Arbetarnas Bildningsförbund, är en central del av det svenska folkbildningsarvet och har en lång historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Som en del av den fackliga rörelsen och den svenska arbetarrörelsen grundades ABF med syfte att erbjuda utbildning och kulturella aktiviteter för arbetare och deras familjer. ABF har nära koppling […]