Arbetarnas Bildningsförbund

ABF, eller Arbetarnas Bildningsförbund, är en central del av det svenska folkbildningsarvet och har en lång historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Som en del av den fackliga rörelsen och den svenska arbetarrörelsen grundades ABF med syfte att erbjuda utbildning och kulturella aktiviteter för arbetare och deras familjer. ABF har nära koppling […]

Rekrytera en chef – tips för framgång

Att rekrytera en chef kräver en unik kombination av kommunikation och nätverk färdigheter, interpersonella färdigheter, ett skarpt öga för talang, en entreprenörsanda, och en önskan att hjälpa människor att vara deras bästa. De bästa cheferna är mycket skickliga inom alla dessa områden, men det krävs lite mer än så för att rekrytera en topptalang. Det […]

Vad är en produktförsäkring?

För många produkter, främst inom elektronikbranschen, erbjuds oftast en produktförsäkring vid köpet. Försäkringen beskrivs som en ”allomfattande” försäkring som skall ge ersättning för nästan allt. Säljarna vill gärna framhålla nödvändigheten av denna, delvis eftersom de har bonus på försäljningen. Det behöver absolut inte vara fel att teckna en produktförsäkring, men man bör ju vara klar […]