Avancerad teknik i svenska verkstadsföretag

Trådgnistning, även kallad EDM (Electrical Discharge Machining), är en bearbetningsmetod som används för att forma material med hög precision. Metoden involverar att skapa en elektrisk urladdning mellan en tråd och arbetsstycket, vilket leder till att materialet eroderas bort från arbetsstycket.

Trådgnistning är särskilt användbart för att bearbeta material som är svåra att forma med traditionella bearbetningsmetoder, såsom material med hög hårdhet eller komplexa geometrier. Det används också ofta för att skapa verktyg och formar för olika industrier.

Processen börjar med att en metalltråd matas genom ett arbetsstycke, vilket sedan utsätts för en högspänningsurladdning mellan tråden och arbetsstycket. Detta skapar små gnistor som bryter ner materialet och avlägsnar små bitar av arbetsstycket. Genom att kontrollera intensiteten och riktningen av urladdningarna kan man skapa olika former och geometrier på arbetsstycket.

En av fördelarna med trådgnistning är dess höga precision. På grund av dess höga noggrannhet används det ofta för att skapa små och komplexa detaljer som inte kan skapas med andra bearbetningsmetoder. Dessutom lämnar trådgnistning oftast ingen deformation eller slitage på arbetsstycket, vilket innebär att det kan användas för att bearbeta känsliga material.

En annan fördel med trådgnistning är dess förmåga att bearbeta hårt material, inklusive exotiska metaller som titan och volfram. Eftersom metoden inte använder mekanisk kraft för att ta bort material är det möjligt att bearbeta material som är mycket hårt utan att orsaka sprickor eller andra skador.

I sammanfattning är trådgnistning en högprecisionsteknik som används för att bearbeta material med hög hårdhet och komplext geometri. Metoden använder en elektrisk urladdning mellan en tråd och arbetsstycket för att erodera bort material och skapa olika former och detaljer. Det är en populär teknik inom många olika industrier, inklusive tillverkning av verktyg, medicinsk utrustning och fordonsindustri.