Vad är en produktförsäkring?

För många produkter, främst inom elektronikbranschen, erbjuds oftast en produktförsäkring vid köpet. Försäkringen beskrivs som en ”allomfattande” försäkring som skall ge ersättning för nästan allt. Säljarna vill gärna framhålla nödvändigheten av denna, delvis eftersom de har bonus på försäljningen.

Det behöver absolut inte vara fel att teckna en produktförsäkring, men man bör ju vara klar över vilka andra skydd man redan har. Hemförsäkringen ger t.ex. ofta ett väldigt bra skydd mot skador och förlust av hemelektronik m.m. Man måste också vara klar över att skador på grund av oaktsamhet inte ersätts.

Hemelektronikkedjorna använder ofta tilläggsförsäkringar som ytterligare ett sätt att bättra på sina marginaler, d.v.s. att tjäna mer pengar. Tillsammans med avbetalningsköp och krediter är det en viktig inkomstkälla för hemelektronikkedjorna.

Se efter vad du redan har

Det första skyddet man alltid har är garantin. Konsumentköplagen ger normalt två års garanti på varan. Garantin gäller förstås om enheten slutar fungera utan att ha blivit utsatt för påverkan eller använts fel. Om man har en hemförsäkring eller villaförsäkring med allrisk, även kallat drulleförsäkring, så har man också ett skydd för ”otur”, brand och stöld. Produktförsäkringar har dock i allmänhet en lägre självrisk än ansvarsförsäkringar, vilket kan löna sig när olyckan väl är framme.

Precis som försäkringar i allmänhet får man inte automatiskt ersättning med inköpsvärdet, utan man får ersättning för en produkt med motsvarande prestanda som det skadade. Om man får en ersättningsprodukt kan man dock inte alltid räkna med att få samma färg eller märke. Vissa elektronikprodukter behålls kanske bara några månader och säljs sedan vidare. Det är inte alls klart att försäkringen följer ägaren, utan anses oftast vara knuten till den ursprungliga köparen.

Om man är medveten om försäkringens innehåll och begränsningar kan det vara helt rätt att teckna en produktförsäkring. Om man till exempel saknar allriskförsäkring eller inte tycker sig ha råd med dess högre självrisk kan produktförsäkring innebära en extra trygghet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *