Undersökning med ultraljud

Med ultraljud har man möjlighet att undersöka många vävnader och organ, till exempel muskler, hjärta, lungor och tarmar. Vid en ultraljudsundersökning används en liten dosa som kallas för ultraljudsgivare. Denna avger ljudvågor som reflekteras tillbaka från kroppen till ultraljudsgivaren. Ljudvågorna kan sedan läsas av via en datorskärm som rörliga bilder. I de fall en ultraljudsundersökning behöver göras utanför kliniken, till exempel i patientens bostad, finns det bärbara och smidiga ultraljudsenheter från Allytec att använda.

Vid en graviditet erbjuds alla en ultraljudsundersökning mellan vecka 18 och 20 och kan då se rörliga bilder av fostret. Ultraljudsundersökningen gör man för att se att fostret utvecklas normalt, hur många veckor det är, för att avgöra moderkakans placering i livmodern och för att fastställa om det är ett eller flera foster i magen. Ultraljud kan genomföras under hela graviditeten och vissa gör ett vaginalt ultraljud tidigt i graviditeten.

U-lite från Allytec är ett bärbart ultraljud som inte är större än en surfplatta. Trots dess kompakta format är den ett mycket avancerat diagnostikverktyg och visar bilder i HD-kvalitet. Den är smidig att förflytta mellan olika undersökningsrum eller tas med om undersökningen behöver utföras på annan plats än på kliniken, till exempel inom avancerad hemsjukvård. U-lite kan användas var som helst och är mycket lätt att använda.